Trường Monol

monol

Giới thiệu về trường Anh ngữ MONOL

Trường Anh ngữ Monol được thành lập năm 2003, nằm tại trung tâm thành phố Baguio. Monol là một trong

123

Chi phí cần chuẩn bị khi học tiếng Anh tại Philippines

Ngoài học phí và chi phí ăn ở thì khi sang Philippines học tiếng Anh sinh viên cần chuẩn bị một