Trường TALK

maxresdefault

Trung tâm anh ngữ Talk Academy, Philippines

Trung tâm anh ngữ được thành lập năm 2007 với ý nghĩa : I CAN TALK.Trung tâm được tọa lạc tại thành